Brainfit Junior Programmes

Be the first to give your Pre Schooler a Fit Brain today!

BrainFit® Baby มีเป้าหมายเพื่อสร้างความฉลาดและฝึกสมองในวัยเด็กที่เพิ่งหัดเดินเพื่อสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับน้องๆก่อนเข้าเรียนที่โรงเรียน

การเรียนในแต่ละครั้งใช้เวลา 80 นาที โดยเนื้อหาในการเรียนจะเกี่ยวกับการหัดอ่าน การทำความเข้าใจ การจดจำเสียงจากการฟัง การสบตา ซึ่งน้องๆจะมีส่วนร่วมกับทุกๆกิจกรรมอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียน

โปรแกรมของเราถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อสร้างความแข็งแรงให้สมอง โดยเน้นพัฒนา 5 ทักษะหลัก

  1. การประมวลผลทางด้านการฟัง
  2. การประมวลผลทางด้านการมอง
  3. ระบบประสาทสัมผัส
  4. สมาธิและความจำ

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย