สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

สถาบันที่มีความเชี่ยวชาญด้านการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก

สำหรับผู้ปกครองท่านใดที่กำลังมองหาที่เรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก เพื่อฝึกให้ลูกหลานของท่านนั้นได้เก่งภาษาอังกฤษมากยิ่งขึ้น สถาบัน BrainFit ของเรา เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการฝึกภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก พร้อมทั้งสื่อการเรียนการสอนที่มีความทันสมัยที่สุด ผ่านการทดลองใช้มาแล้วจากสถาบันดังทั่วโลก ที่ทดลองแล้วว่าได้ผลจริง เพราะหลังจากเด็กได้ฝึกแล้ว เห็นได้ชัดเจนว่าเด็กมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ไม่ว่าจะเป็นการจดจำคำศัพท์ สำเนียง ความเข้าใจคำศัพท์ และการสนทนา ดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่า บุตรหลานของท่านจะได้รับการฝึกที่ถูกต้อง รวมทั้งยังได้พัฒนาสมองของเด็กๆไปพร้อมๆ กันอีกด้วย

คอร์สฝึกพัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับน้องๆหนูๆ อยากรู้ว่าสนุกแค่ไหนไปติดตามกันได้เลยค่ะ

Fast ForWord: โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับสมาธิและการฟัง

 

 

 

Reading Assistant :  โปรแกรมพัฒนาทักษะด้านการอ่านภาษาอังกฤษ เรียนรู้คำศัพท์ ความเข้าใจในเนื้อหา และการออกเสียง

 

​​

 

 

  • BrainFit Studio เป็นสถาบันเดียวในประเทศไทยที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและผ่านการวิจัยมาแล้วกว่า 30 ปีในการฝึกทักษะด้านภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับทักษะการทำงานของสมองทั้ง 4 ด้านอันได้แก่ ความจำ สมาธิ การประมวลผล และการเรียงลำดับข้อมูลให้แข็งแรงไปพร้อมๆกัน หลักสูตรที่เราใช้นั้นได้รับการรับรองจากผลวิจัยกว่า 250 ฉบับว่านักเรียนมีพัฒนาการที่ดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้านภาษาและการเรียน หลังจากฝึกเพียงแค่2-3 เดือน ผู้ฝึกกลับมีพัฒนาการที่ดีขึ้นเทียบเท่าเรียน1-2 ปี นอกจากทักษะด้านภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นอย่างรวดเร็วแล้ว สมองของผู้ฝึกจะแข็งแรงขึ้น เรียนเก่งขึ้น นอกจากนี้ทักษะดังกล่าวจะอยู่ติดตัวผู้ฝึกไปได้ตลอดชีวิต
  • รับรองว่าหลักสูตรนี้ได้ผลจริงจากสถาบันชื่อดังอย่าง มหาวิทยาลัย Stanford และ Harvard

 

ในอดีต คุณภาพการศึกษาของเด็กไทยดีกว่าประเทศเพื่อนบ้านของเรา แต่ในปัจจุบันนี้กลับพบว่าคุณภาพการศึกษาในประเทศเพื่อนบ้านนั้นแซงหน้าเราไปแล้วโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ จากการตรวจสอบคะแนนสอบเข้ามหาวิทยาลัยของประเทศไทยพบว่าคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ไม่เกิน 30 เต็มร้อย และต่ำสุดคือ 0 คะแนน สิ่งนี้แสดงให้เห็นว่าเด็กไทยนั้นยังต้องการการพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างมาก ซึ่งการฝึกและการเรียนภาษาอังกฤษในยุคปัจจุบันนี้มีสถาบันสอนพิเศษด้านภาษามากมายที่ผู้ฝึกสามารถเลือกเรียนได้ตามทักษะที่ตนเองต้องการจะพัฒนา เช่น การฝึกพูด การฝึกฟัง ไวยากรณ์ หรือทักษะด้านการเขียน ทั้งนี้ผู้เรียนอาจได้รับมากหรือน้อยนั้นขึ้นอยู่กับหลายๆปัจจัย และหนึ่งในปัจจัยเหล่านั้นคือรากฐานหรือความแข็งแรงของพื้นฐานการเรียนรู้

ดังนั้นสถาบัน BrainFit Studio จึงได้นำหลักสูตรพัฒนาภาษาอังกฤษที่จะช่วยผู้ฝึกตั้งแต่รากฐานของภาษาและพัฒนาอย่างต่อเนื่องไปจนถึงไวยากรณ์ คำศัพท์ และการเรียนรูปประโยคที่แสนซับซ้อน ในขณะเดียวกัน ผู้ฝึกจะได้พัฒนาทักษะด้านสมาธิ การคิดวิเคราะห์ การประมวลผล และการเรียงลำดับทางความคิดไปพร้อมๆกัน โดยวิธีการเรียนรู้ผ่านโปรแกรมของทาง BrainFit Studio จะทำให้ผู้เรียนได้ฝึกและเรียนรู้ภาษาได้ผลอย่างรวดเร็วและดีที่สุดเพราะความพิเศษของตัวโปรแกรมที่เรานำมาพัฒนาภาษานั้นมีวิธีการเรียนตามลำขั้นตอนการเรียนรู้ภาษาโดยธรรมชาติของมนุษย์ดังต่อไปนี้

 

Listening => Phonics => Decoding => Fluency => Vocabualary => Comprehension => Critical Thinking

(ฟัง => ฝึกออกเสียง => แปลความหมาย => ออกเสียงได้คล่อง => เรียนรู้คำศัพท์ใหม่ ๆ => เข้าใจ => คิดวิเคราะห์)

 

โดยแต่ละเนื้อหาที่ต้องเรียนจะต้องฝึกผ่านการตอบคำถามนับพันๆคำถามภายในเวลาหนึ่งชั่วโมง ซึ่งนอกจากจะทำให้ได้รับทักษะดังกล่าวครบทุกด้านแล้ว ยังทำให้ผู้ฝึกมีปฏิกิริยาตอบสนอง คิด ประมวลผล จดจำได้ดีและไวขึ้น ที่สำคัญ เนื้อหาที่ใช้ในการฝึกผู้เรียนจะถูกกำหนดตามความเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละบุคคลเพื่อให้เนื้อหาที่เรียนไม่ยากหรือง่ายจนเกินไป ทั้งนี้เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายหลั่งสารเคมีในสมอง เช่น Dopamine และ Acetylcholine ออกมา (สารเคมีในสมองเหล่านี้จะเพิ่มความแข็งแรงและความยืดหยุ่นให้กับการเชื่อมต่อของใยเส้นประสาทในสมอง)

• นอกจากผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอย่างเป็นธรรมชาติและเป็นไปตามกลไกสมองจากโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษของเราแล้วนั้น สิ่งสำคัญอีก 4 อย่างที่ผู้เรียนจะได้รับ ระหว่างการฝึก คือ
-  ความจำ – Fast ForWord พัฒนาความจำทั้งในระยะสั้นและระยะยาว
-  สมาธิ – Fast ForWord เพิ่มความสามารถในการจดจ่อเนื้อหาข้อมูลขณะอ่านหนังสือ
-  ความรวดเร็วในการประมวลผล – Fast ForWord เพิ่มความรวดเร็วของสมองในการประมวลผล
-  ทักษะการเรียงลำดับก่อนหลัง – Fast ForWord ฝึกให้สมองเก็บข้อมูลอย่างเป็นระเบียบขณะที่สมองกำลังประมวลผล

ผู้เรียนที่ได้ฝึกฝนในด้านเหล่านี้ไม่ใช่แค่เพียงจะเก่งใน เรื่องของการฟัง พูด อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษ แต่ยังจะกลายเป็นผู้ฟังที่ดีขึ้นในชั้นเรียน สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้อย่างถูกต้อง มีความมั่นใจและมีปฏิสัมพันธิ์ต่อสังคมมากขึ้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะคงอยู่และติดตัวผู้เรียนไปตลอดชีวิต

 

 

 

ขอรับคำปรึกษาได้ฟรี โทร 02-656-9938 – 9 

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์ 091-774-3769

BrainFit จัดสัมนาเกี่ยวกับการพัฒนาสมอง และคอร์สระบบการฝึกของเรา อย่างสม่ำเสมอ **สำรองที่นั่งล่วงหน้า ที่นั่งมีจำนวนจำกัด**
หรือสามารถกรอกข้อมูลด้านล่าง เพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถทำการติดต่อได้ทันทีค่ะ

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย