Summer School Break 2017 ฟิตสมองช่วงปิดเทอม

จากผลการวิจัยทางวิทยาศาสตร์แสดงให้เห็นว่าในช่วงปิดภาคเรียนฤดูร้อน ประสิทธิภาพทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษและทักษะทางด้านการอ่านของเด็กจำนวนมากด้อยประสิทธิภาพลง ซึ่งครูผู้สอนจะต้องใช้เวลาถึงสองเดือนในการรื้อฟื้นและทบทวนบทเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมกับเนื้อหาใหม่

ท่านสามารถพัฒนาสมองของเด็กๆในช่วงปิดภาคเรียนได้ โดยการทำกิจกรรมที่สร้างความแข็งแรงให้กับทักษะการเรียนรู้ในแต่ละด้านของสมอง พร้อมๆกับการออกกำลังสมองให้ทำงานได้รวดเร็วขึ้นเพื่อจะได้เกิดการเรียนรู้ได้โดยง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 
 

โปรแกรมพัฒนาสมอง International Summer Break  2017 Intensive Course ของเรา แบ่งออกเป็น 3 หลักสูตร

1. Smart Moves

เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองการรับรู้ด้านการเคลื่อนไหว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของสมองในรูปแบบการเคลื่อนไหวที่ซับซ้อน อันจะนำไปสู่การมีสมาธิและการจดจ่อที่ดีขึ้นในห้องเรียน โปรแกรม Smart Moves มีทั้งหมด 10 กิจกรรมซึ่งถูกออกปแบบมาโดยเฉพาะเพื่อฝึกและพัฒนากล้ามเนื้อมัดเล็กซึ่งจำเป็นต่อการเขียนหนังสือ หรือการใช้นิ้วมือทำกิจกรรมต่างๆ อีกทั้งยังพัฒนากล้ามเนื้อมัดใหญ่ซึ่งมีความสำคัญต่อการเรียนรู้กีฬา หรือกิจกรรมการเคลื่อนไหวใหม่ๆ การประมวลข้อมูลจากการมองเห็นและรวมไปถึงกิจกรรมที่บูรณาการทักษะเหล่านี้ร่วมกัน กิจกรรมเหล่านี้จะปฏิบัติในห้องยิม รวมถึงมีกิจกรรมบนโต๊ะ ทุกๆกิจกรรมมีความเข้มข้น สนุกสนานและสามารถปรับให้เหมาะสมกับนักเรียนอายุ 5-18 ปี

ผลที่ได้รับ

- ความคล่องแคล่ว และความกระฉับกระเฉง
- การจัดระบบของร่างกาย
- การเคลื่อนไหวของสายตา
- การประสานสัมพันธ์ตาและมือ
- ความรวดเร็วในการเรียนรู้
- การประสบความสำเร็จด้านกีฬา
 

2. Smart Vision

เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาสมองด้านการมองเห็น เน้นกิจกรรมที่ฝึกทักษะการมอง การบริหารกล้ามเนื้อตาทั้งหมด 10 กิจกรรมที่ถูกออกแบบมาเป็นพิเศษ ซึ่งจะช่วยเน้นการพัฒนาทักษะทุกๆด้านของการประมวลผลจากการมองเห็น ซึ่งรวมไปถึงการเพิ่มความแข็งแรงและความคล่องตัวของกล้ามเนื้อตาในการมองตามจากระยะใกล้ไปไกล การมองตามตัวหนังสือในแนวนอน และความสามารถในการเปลี่ยนโฟกัสจากระยะใกล้ไประยะไกลได้อย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ เรายังมีกิจกรรมที่รวมการฝึกในทุกด้านพร้อมๆกันอย่างครบถ้วน โดยนักเรียนจะต้องพัฒนาการเคลื่อนไหวของสายตาที่รวดเร็วในการทำกิจกรรม Smart Vision
 

ผลที่ได้รับ

- ลายมือเรียบร้อย คัดลอกได้เร็วขึ้น
- ความสามารถและความรวดเร็วในการเรียนรู้ทางด้านการมอง
- สมาธิและการจดจ่อ
- การรับรู้และความจำด้านการมองเห็น
- สามารถทำงานที่มีรายละเอียดมากได้ถูกต้อง
- เพิ่มการรับรู้ด้านพื้นที่ผ่านการมองและการจัดระบบ
- การวิเคราะห์และทักษะการแก้ปัญหา
 

3. Smart Listening

การพัฒนาสมองด้านการฟังภาษาอังกฤษให้สามารถเข้าใจสิ่งที่ฟังได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ (การประมวลผลจากการฟัง) เป็นทักษะหลักที่จะช่วยให้ผู้เรียนจะประสบความสำเร็จในชั้นเรียน ด้วยการฝึกกับโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเรียกว่า Fast ForWord นักเรียนจะได้ฝึกการออกกำลังสมองอย่างเข้มข้น (โดยการตอบคำถามกว่า 1,000 ครั้งต่อ 1 ชั่วโมง) โปรแกรมจะถูกปรับให้เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละคนเพื่อการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งโปรแกรมได้รับการพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์แล้วว่าได้ผลเป็นอย่างดี เมื่อนักเรียนฝึกโปรแกรม 2-3 เดือนอย่างสม่ำเสมอ พัฒนาการทางด้านภาษาอังกฤษและทักษะการอ่านจะดีขึ้นเทียบเท่ากับการเรียนปกติ ถึง 1-2 ปี โปรแกรม Fast ForWord เหมาะสำหรับนักเรียนอายุ 5 ปีขึ้นไป อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่สามารถฝึกได้เช่นเดียวกัน

 

**ในส่วนของ Summer School Break 2017  นั้น ไม่ต้องทำแบบทดสอบศักยภาพทางสมองก่อน สามารถเรียนได้เลย**

Smart Moves = 3 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 50 นาที

Smart Vision = 3 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 50 นาที

Smart Listening (Fast Forword) = 5 ครั้ง/สัปดาห์ ครั้งละ 50 นาที

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 02-656-9938-9
วันพฤหัสบดีและวันศุกร์ กรุณาโทร 091-774-3769

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย