Dyslexia

 

โปรแกรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและการอ่านที่เหมาะสำหรับผู้เรียนกลุ่มดิสเล็กเซีย (Dyslexia)

นักเรียนที่เป็นดิสเล็กเซีย (Dyslexia) มีความบกพร่องทางด้านการอ่านและการเขียน โดยที่ต้นเหตุนั้นเกิดจากการวิเคราะห์เสียงในภาษาที่ไม่เที่ยงตรง หลักสูตรทั่วไปจะแก้ปัญหานี้โดยทางอ้อม แต่ Fast ForWord เป็นโปรแกรมเดียวที่สามารถแก้ปัญหาจากต้นเหตุ เริ่มต้นโดยการปูพื้นฐาน ฝึกให้สมองวิเคราะห์เสียงในภาษาให้เที่ยงตรง มีการปรับความยาก-ง่ายให้เข้ากับทักษะผู้เรียนแบบรายบุคคลได้ (individualized) ออกแบบมาเพื่อแก้ปัญหาและลดจุดอ่อนอย่างถาวร นอกเหนือจากนี้ยังพัฒนาความจำ สมาธิ การคิดวิเคราะห์ และทักษะการเรียงลำดับเหตุการณ์ได้ 

 

Fast ForWord ฝึกการประมวลผลสมองทางด้านภาษา เห็นผลเร็ว!

ระบบการเรียนรู้ 3 ขั้นตอนที่ต่อยอดกัน

 

ขั้นตอน 1: เตรียมพร้อม Fast ForWord จะช่วยเตรียมสมองให้พร้อมในพื้นฐานของทักษะการวิเคราะห์เสียง เพื่อแก้ปัญหาต้นเหตุของ ผู้ที่เป็นดิสเล็กเซีย (Dyslexia)

 

ขั้นตอน 2: ฝึกฝน Fast ForWord เป็นการฝึกที่เข้มข้นกว่าโปรแกรมการฝึกใดๆ เป็น 5 เท่า!

 

ขั้นตอน 3: ต่อยอด ต่อยอดด้วยโปรแกรมฝึกอ่านออกเสียงที่มีระบบจับเสียงขณะอ่าน (speech recognition) เพื่อฟังและช่วยผู้อ่าน แก้ไขคำที่อ่านผิดอย่างทันทีทันใด และเพิ่มความมั่นใจในการอ่านให้มากขึ้น

 

ผลลัพธ์ที่คุณจะได้เห็น

  • ทักษะการวิเคราะห์เสียงในภาษาอังกฤษดีขึ้น (phonological processing)
  • สามารถเชื่อมโยงเสียงกับตัวหนังสือและแยกแยะโครงสร้างของพยางค์ได้ (phonics)
  • ทักษะด้านการวิเคราะห์หน่วยคำ ประโยค และความหมายของคำดีขึ้น
  • พัฒนาทักษะการอ่าน ความเข้าใจ ความคล่องแคล่ว และทักษะด้านฉันทลักษณ์
  • พัฒนาทักษะด้านคำศัพท์และไวยากรณ์

 

หลักฐานที่พิสูจน์แล้วว่า Fast ForWord มีประสิทธิภาพในการพัฒนาผู้เรียนกลุ่มดิสเล็กเซีย (Dyslexia)

 

สถาบันเทคโนโลยีในแมสซาชูเซตส์, มหาวิทยาลัย Standford, มหาวิทยาลัย Rutgers,วิทยาลัย Dartmouth และโรงเรียนทางการแพทย์ Harvard

FMRI (ภาพวินิจฉัยที่แสดงการทำงานแต่ละส่วนของสมอง) แสดงให้เห็นถึงความแตกต่างของสมองของเด็กๆในกลุ่มดิสเล็กเซียสามารถบรรเทาให้ดีขึ้นหลังจากการฝึกการประมวลผลด้านการฟังเป็นเวลา 8 สัปดาห์ ผ่านการฝึกระบบ Fast ForWord ผลปรากฎว่าเด็กในกลุ่มดิสเล็กเซีย มีการโต้ตอบของสมองจากการกระตุ้นให้ฟังเสียงที่มา ช้า-เร็ว เทียบเท่ากลุ่มเด็กทั่วไป

 

มหาวิทยาลัย Stanford, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย, มหาวิทยาลัยลอสแอนเจลิส สถาบัน Scientific Learning,มหาวิทยาลัย Rutgers, มหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย สาขาซานฟานซิโก้

FMRI (ภาพวินิจฉัยที่แสดงการทำงานแต่ละส่วนของสมอง) แสดงภาพช่องรอยหยักสมองของกลุ่มเด็กดิสเล็กเซีย มีการปรับให้ดีขึ้นในส่วนต่างๆที่ใช้ในการอ่าน นักวิจัยได้ใช้เครื่องแสกนสมองเพื่อแสดงว่าระหว่างการฝึกการวิเคราะห์เสียง ครึ่งซ้ายของสมองส่วนที่ใช้ในการประมวลเสียงของกลุ่มเด็กทั่วไป  มีการกระตุ้นที่สัมพันธ์กัน (coherent activation) มากกว่ากลุ่มเด็กที่เป็นดิสเล็กเซีย Dyslexia  แต่หลังจากการได้ฝึกผ่านโปรแกรม Fast ForWord เด็กกลุ่มดิสเล็กเซียกลับมีการกระตุ้นที่สัมพันธ์กัน คล้ายกับกลุ่มเด็กทั่วไป

 

กรณีศึกษา: สถาบัน Rolla, MO Public School

หลังจากการฝึกด้วยโปรแกรม Fast ForWord นักเรียนในชั้น K-3 ที่เป็นดิสเล็กเซียมีการเปลี่ยนแปลงทางด้านทักษะภาษา ทักษะด้านการเรียนรู้ และทักษะการอ่านที่เห็นได้ชัด เช่นเดียวกับนักเรียนอื่นๆ ที่ได้ฝึก Fast Forword ก็มีการพัฒนาที่ดีขึ้นเช่นเดียวกัน

 

 

 

 

 

สถาบัน BrainFit Studio Thailand ของเราฝึกพัฒนาการด้านการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านผ่านกิจกรรมการฝึกที่สนุกสนาน ตรงจุดและถูกวิธี เพื่อให้ผู้เรียนดึงศักยภาพสมองในแต่ละด้านออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด โดยคอร์สเรียนทั้ง 4 จะถูกรวมอยู่ในโปรแกรม BrainFit® Scholar เพื่อการฟิตสมองทุกส่วนให้แข็งแรงพร้อมสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4 คอร์สในโปรแกรม BrainFit® Scholar มีดังนี้

SMART™ Moves: พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

SMART™ Vision: เสริมพัฒนาการและการประมวลผลด้านการมอง ไหวพริบ และการวิเคราะห์

SMART™ Listening: เสริมพัฒนาการด้านการฟัง วิเคราะห์ข้อมูลผ่านสิ่งที่ได้ยิน และทักษะด้านภาษา

SMART™ Focus: เสริมพัฒนาการด้านความจำและการจดจ่อ การฝึกร่างกายให้สงบนิ่งและมีสมาธิในสิ่งที่ทำ

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย