Holiday Programmes

Total Brain Fitness

Total Brain Fitness Holiday Programmes

เหมาะสำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่ 4-18 ปี ที่ต้องการจะเน้นพัฒนาทักษะที่จำเป็นในการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็น การเคลื่อนไหว ความจำ สมาธิ ไหวพริบ ลายมือ รวมถึงการคิดวิเคราะห์ ซึ่งการฝึกที่เข้มข้นและเต็มไปด้วยความสนุกสนาน จะช่วยให้ช่วงเวลาปิดเทอมของน้องๆเป็นช่วงเวลาแห่งความสุขและพร้อมทั้งสามารถพัฒนาสมองและเสริมศักยภาพทางการเรียนรู้ออกมาได้ เพื่อเตรียมรับกับเวลาในช่วงเปิดเทอมต่อไป… ซึ่ง Total Brain Fitness นี้ น้องๆจะได้ฝึกทั้งหมด 3 โปรแกรม คือ

Super Fun English

Super Fun English Holiday Programmes

คอร์สเรียนที่เหมาะสำหรับน้องๆที่มีอายุตั้งแต่ 4-18 ปี ที่ต้องการจะเน้นพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ไม่ว่าจะเป็นทั้งการฟังและการอ่าน เพื่อเพิ่มพูนคลังคำศัพท์ ความเข้าใจหลักไวยากรณ์ การอ่านจับใจความ วิธีการออกเสียงคำศัพท์ เพื่อนำไปใช้สำหรับฟังในการสื่อสารให้เข้าใจมากขึ้น รวมถึงพูดออกเสียงภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ซึ่งจะทำให้น้องๆพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษได้อย่างก้าวกระโดด เตรียมรับมือช่วงเวลาเปิดเทอมต่อไป ซึ่งคอร์สปิดเทอม Super Fun English นี้ น้องๆจะได้ฝึกทั้งหมด 2 โปรแกรม คือ

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม สำหรับวัน เวลา และตารางเรียน หรือส่วนลดเพิ่มเติม ได้ที่ 02-656-9938-9

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย