เก่งคณิต ได้ง่าย ๆ แค่ทำให้ร่างกายแข็งแรง!!

 

เก่งคณิต ได้ง่าย ๆ แค่ทำให้ ร่างกายแข็งแรง!!

 

 เด็ก หรือคนใกล้ชิดของคุณกำลังประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันอยู่รึเปล่า

  • เรียนไม่เข้าใจ
  • รู้สึกว่ามันยาก ซับซ้อนเกินไป
  • แค่เห็นอะไรที่เป็นตัวเลขก็เบือนหน้าหนีไม่เอาแล้ว
  • และถึงแม้ว่าจะพยายามทำความเข้าใจในเนื้อหามากเท่าไหร่ แต่ก็ยังไม่สามารถทำข้อสอบได้อยู่ดี

 

จะดีกว่าไหมหากเด็ก ๆ หรือคนใกล้ชิดของคุณสามารถที่จะทำความเข้าใจกับวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น! และสามารถเรียนวิชานี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น!!

 

 

คุณสามารถช่วยให้เด็กๆ และคนใกล้ชิดของคุณเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น และมีความสุขกับการเรียนวิชานี้ได้โดยการ

ทำให้เด็กๆมี ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น!

 

 

ซึ่งคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก และมัดใหญ่ทั่วร่าง ซึ่งถ้าหากใครอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ก็อาจจะเกิดคำถาม หรือมีข้อสงสัยมากมายผุดขึ้นมาในหัวเลยใช่มั้ยคะ ว่าการทำให้เด็ก ๆ มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนั้นจะช่วยให้พวกเขาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เก่งขึ้นได้ยังไง

 

 

 

ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่า เพราะเหตุใดมันจึงเป็นเช่นนั้นได้...

 

สาเหตุที่ทำให้การมีทักษะด้านร่างกาย (กล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่) แข็งแรงขึ้น สามารถช่วยให้เด็ก ๆ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นนั้น เป็นเพราะว่า สมองส่วนหน้า (Frontal lobe) ซึ่งเป็นสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความคิด ความจำ และสติปัญญา เป็นสมองส่วนเดียวกันกับสมองที่ทำหน้าที่ในการควบคุมกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวของร่างกาย

 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย จะทำให้สมองส่วนหน้า(Frontal lobe) เกิดการใช้งานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมองส่วนนี้เกิดการพัฒนา และทำงานได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 เก่งคณิต

 

 

ไม่เพียงเท่านั้น การที่เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ก็เหมือนกับว่าเด็ก ๆ กำลังได้ออกกำลังกายอยู่ ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้เลือดหมุนเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น ทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ

 

 

 

ได้มีงานวิจัยหลายชิ้นออกมายืนยันในคำตอบนี้...

 

เพื่อเป็นการยืนยัน และทำให้ทุกท่านมั่นใจในคำตอบข้างต้น วันนี้ทางสถาบัน BrainFit  ขอหยิบเอางานวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของทักษะด้านร่างกาย (กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว) กับการเรียนคณิตศาสตร์ ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มานำเสนอให้ทุกท่านทราบกันค่ะ

 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (เป็นการศึกษาแบบสังเกตประเภทหนึ่งที่วิเคราะห์ข้อมูลของประชากร หรือของกลุ่มตัวแทนประชากร ที่เวลาใดเวลาหนึ่ง ) กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนประถมศึกษาสองแห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลีย ศึกษากับนักเรียนจำนวน 55 คน แบ่งเป็นเด็กผู้ชายจำนวน 25 คน และเด็กผู้หญิงจำนวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีอายุเฉลี่ย 6 ปี 9 เดือน

 

ผู้ศึกษาได้ทำการลดเวลาเรียนในหลักสูตรของทางโรงเรียน  แล้วทำการเพิ่มชั่วโมงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านร่างกายเข้าไปให้เด็ก ๆ แทน เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่เขาได้ตั้งขึ้น

 

โดยใช้แบบทดสอบจำนวน 2 แบบทดสอบเป็นเกณฑ์ในการวัดผล ได้แก่แบบทดสอบที่มีชื่อว่า The Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (2nd Edition) และ the Wechsler Individual Achievement Test II (Australian Edition) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลทักษะด้านร่างกาย(ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่) และทักษะด้านวิชาการตามลำดับ

 

มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความสามารถด้านร่างกาย และผลการเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Pearson’s and Spearman’s correlation analyses 

 

ผลการศึกษาปรากฏว่า...

การมีทักษะด้านร่างกาย(กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว)ที่แข็งแรงขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็ก  อย่างมีนัยสำคัญ

 

 

 

เห็นไหมหละคะ ว่าการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายสามารถช่วยให้เด็ก เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นจริง ซึ่งถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองท่านไหนอ่านมาถึงตรงนี้ แล้วต้องการที่จะเสริมสร้าง และพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายให้กับเด็ก ๆ หรือคนใกล้ชิดของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ และมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วหละก็ 

 

 

เนื่องจากกิจกรรมที่รวมอยู่ในคอร์สนี้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างตรงจุด เหมาะสมตามวัย และถูกต้องตามหลักประสาทวิทยา!! ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ผ่านการวิจัย และพัฒนามาอย่างถี่ถ้วนจากนักประสาทวิทยา และนักจิตวิทยาชั้นนำ คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าหากลงเรียนคอร์สนี้แล้ว เด็กๆจะได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายให้แข็งแรงสมวัยได้อย่างแน่นอน

 

ไม่เพียงเท่านั้น คอร์สนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะสมองพื้นฐานด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านการมอง การฟัง สมาธิ รวมถึงเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งหากเราสามารถพัฒนาทักษะสมองเหล่านี้ในเด็กให้พัฒนาไปพร้อม กันได้ ไม่เพียงแต่วิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นที่เด็ก ๆ จะสามารถเข้าใจ และเรียนรู้มันได้ดีขึ้น แต่ยังรวมไปถึงการเรียนในรายวิชาต่างๆของเด็กก็จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กีฬา หรือศิลปะ ฯลฯ

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเรียนกับเราได้แล้ววันนี้!!

เพื่อศักยภาพในการเรียนคณิตที่ดีกว่าที่เคยของคนที่คุณรัก

-----------------------------------------

 

🦠 อยู่บ้านช่วงโควิด-19 แบบนี้ ก็พัฒนาสมาธิได้ 

ฝึกสมองและพัฒนาสมาธิ แบบออนไลน์ คลิก👇

 

 

BrainFit รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 7-18  ปี

รับคำปรึกษาจากเรา ได้แล้ววันนี้ ฟรี!!

ที่ 02-656-9938 / 02-656-9915 / 091-774-3769

LINE@brainfit_th

 

 

 

 

 

reference: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7020512/

 

Contact Us

If you would like to have your child attend our course, or you would simply like more information, please contact us today.

BrainFit Studio Thailand 2nd floor, Ploenchit Center,
Sukhumvit Soi 2, Bangkok 10110BTS Ploenchit Station Exit 4