พัฒนาการทางด้านการคลานกับสมองมีความสัมพันธ์กันอย่างไร?

การคลาน ก่อนเดิน สำคัญแค่ไหน ?

การคลาน ก่อนเดิน

       

          การเคลื่อนไหวเป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญต่อการทำกิจกรรมการดำเนินชีวิต ตลอดจนถึงการเรียนรู้ สำรวจสิ่งแวดล้อมรอบด้าน คุณพ่อคุณแม่ทราบหรือไม่ว่า การคลานก่อนเดิน สำคัญแค่ไหน ? ก่อนที่น้องจะเดินได้นั้น จะต้องมีพัฒนาการทางด้านกล้ามเนื้อหลายขั้นตอน หนึ่งในขั้นตอนที่สำคัญและมีผลต่อการดำรงชีวิตของเด็กนั้นก็คือพัฒนาการทางด้านการคลาน ซึ่งถือว่าเป็นทักษะเริ่มต้นก่อนที่เด็กแต่ละคนนั้นจะสามารถเดินได้  การคลานนั้นเป็นการทำงานของระบบกล้ามเนื้อในหลายๆส่วนของร่างกาย  พัฒนาการของเด็กแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกัน เด็กบางคนคลานได้ไวก่อนกำหนด บางคนคลานได้ช้ากว่ากำหนด หรือบางคนไม่คลานเลย โดยสามารถยกตัวอย่างได้จากตารางการพัฒนาทักษะทางร่างกายพื้นฐานได้ดังนี้

 

พัฒนาการตามวัยก่อน การเดิน

อ้างอิงจากหนังสือ Physical Activities for Improving Children’s Learning and Behavior

โดย Billye Ann Cheatum และ Allison A. Hammond

 

          ตามตารางข้างต้นจะเห็นได้ว่า ก่อนที่เด็กจะสามารถเดินได้เองนั้น จะต้องมีการพัฒนาการขั้นพื้นฐานของสมองในหลายๆด้านและหลายทักษะ ซึ่งสมองถือได้ว่าเป็นศูนย์กลางที่คอยควบคุม ส่งสัญญาณไปตามร่างกายส่วนต่างๆ การทำงานของสมองและร่างกายนั้น จะต้องทำงานประสานกันอย่างต่อเนื่อง สมองมีหน้าที่ควบคุม ส่งสัญญาณไปสู่กล้ามเนื้อส่วนต่างๆของร่างกาย เมื่อทักษะที่ต้องพัฒนามีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น สมองเองก็จะต้องมีความสามารถที่สูงขึ้นเช่นกัน การพัฒนาทักษะพื้นฐานต่างๆของร่างกายนั้น เปรียบเสมือนกับการสร้างบ้านที่จะต้องมีรากฐานที่แข็งแรง มีเสาบ้านที่มั่นคง ถ้าฐานไม่แข็งแรงก็อาจจะทำให้บ้านนั้นไม่แข็งแรงไปด้วย เช่นเดียวกันกับการพัฒนาทักษะต่างๆของร่างกาย ในช่วงระยะแรกจนถึง 1 ขวบ เป็นช่วงที่ร่างกายกำลังได้รับการพัฒนา (Critical period) มีการเสริมทักษะอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นบันได หากทักษะทางด้านใดด้านหนึ่ง ถูกพัฒนาข้ามขั้นตอนหรือพัฒนาได้อย่างไม่สมบูรณ์  อาจจะทำให้การพัฒนาโครงสร้างทักษะของร่างกายทางด้านต่อไป ทำได้อย่างไม่มีประสิทธิภาพและอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้นไปอีก แต่ทั้งนี้ ก็ไม่เป็นเสมอไปกับเด็กทุกคน หากได้มีการเสริมทักษะอย่างต่อเนื่อง ทักษะในช่วง Critical period เหล่านั้นก็จะกลับมา ซึ่งสามารถเสริมทักษะได้จาก การเล่นกีฬาหลายๆประเภท การทำกิจกรรมบำบัดอย่างถูกวิธี อาทิ ทักษะด้านการประสานงานของร่างกายส่วนต่างๆ (Coordination) ทักษะความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดใหญ่และมัดเล็ก หรือทักษะทางด้านกีฬา เป็นต้น เพื่อพัฒนาร่างกาย ให้มีความแข็งแรง สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆในชีวิตประจำวันได้ดีมากยิ่งขึ้น

การคลานอย่างถูกต้อง ใช้มือและเข่า

          ในปัจจุบันได้มีข้อมูลพัฒนาการทางด้านการคลานในวัยเด็กให้คุณพ่อคุณแม่ได้ศึกษาอยู่มากมาย บางแห่งได้มีการอ้างอิง ระยะเวลาหรือช่วงเวลาของพัฒนาการทักษะที่เด็กควรมี แต่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับพัฒนาการของเด็กแต่คน หากพัฒนาการของเด็กนั้น ล่าช้า หรือช้าก่อนวัยอันควร คุณพ่อคุณแม่ควรพิจารณาตามพัฒนาการของลูกว่าห่างจากข้อมูลที่ควรจะเป็นมากเพียงใด  หากลูกมีพัฒนาการทางร่างกายที่ช้าจนเกินไป ควรหากิจกรรมเสริมหรือกิจกรรมบำบัด เพื่อเสริมสร้างพัฒนาการความแข็งแรงทางร่างกายให้ต่อเนื่องและให้ทันเทียบเท่ากับพัฒนาการตามวัย

          สถาบัน BrainFit Studio เป็นสถาบันที่เชี่ยวชาญฝึกทักษะพื้นฐานของสมองที่จำเป็นต่อการเรียนรู้โดยยึดหลักการทำงานของสมอง (Neuroscientific Principle) ผ่านการวิจัยมากว่า 30 ปี ได้รับการรับรองจากนักวิทยาศาสตร์และมหาวิทยาลัยแนวหน้าของโลก ทางสถาบันฯได้นำเทคโนโลยีทางการศึกษาล่าสุดมาใช้ในการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาการทำงานของระบบประสาทและสมอง ผลที่จะได้รับจากการฝึกฝนภายในระยะเวลาไม่กี่เดือน จะทำให้ผู้ฝึกมีพัฒนาการที่ดียิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดและนำไปต่อยอดสู่การเรียนรู้ทักษะอื่นๆทั้งภายในและภายนอกห้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพประสบผลสำเร็จ มีพัฒนาการที่ตรงตามวัยอีกทั้งยังฝีกให้มีสมาธิที่ดีขึ้นด้วย  

ปรึกษาข้อมูลฟรีหรือสำรองที่นั่งเพื่อทดลองเรียนฟรีกับสถาบันเรา ได้ที่เบอร์ 02-656-9938

 

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.