เก่งคณิต ได้ง่าย ๆ แค่ทำให้ร่างกายแข็งแรง!!

 

เก่งคณิต ได้ง่าย ๆ แค่ทำให้ ร่างกายแข็งแรง!!

 

 เด็ก หรือคนใกล้ชิดของคุณกำลังประสบกับเหตุการณ์เหล่านี้ในการเรียนวิชาคณิตศาสตร์กันอยู่รึเปล่า

  • เรียนไม่เข้าใจ
  • รู้สึกว่ามันยาก ซับซ้อนเกินไป
  • แค่เห็นอะไรที่เป็นตัวเลขก็เบือนหน้าหนีไม่เอาแล้ว
  • และถึงแม้ว่าจะพยายามทำความเข้าใจในเนื้อหามากเท่าไหร่ แต่ก็ยังไม่สามารถทำข้อสอบได้อยู่ดี

 

จะดีกว่าไหมหากเด็ก ๆ หรือคนใกล้ชิดของคุณสามารถที่จะทำความเข้าใจกับวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น! และสามารถเรียนวิชานี้ได้อย่างมีความสุขมากยิ่งขึ้น!!

 

 

คุณสามารถช่วยให้เด็กๆ และคนใกล้ชิดของคุณเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้น และมีความสุขกับการเรียนวิชานี้ได้โดยการ

ทำให้เด็กๆมี ร่างกายที่แข็งแรงขึ้น!

 

 

ซึ่งคุณสามารถทำได้ง่าย ๆ โดยการส่งเสริมให้เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก และมัดใหญ่ทั่วร่าง ซึ่งถ้าหากใครอ่านมาถึงตรงนี้แล้ว ก็อาจจะเกิดคำถาม หรือมีข้อสงสัยมากมายผุดขึ้นมาในหัวเลยใช่มั้ยคะ ว่าการทำให้เด็ก ๆ มีร่างกายที่แข็งแรงขึ้นนั้นจะช่วยให้พวกเขาเรียนวิชาคณิตศาสตร์เก่งขึ้นได้ยังไง

 

 

 

ถ้าอย่างนั้นเราไปดูกันต่อเลยดีกว่าค่ะว่า เพราะเหตุใดมันจึงเป็นเช่นนั้นได้...

 

สาเหตุที่ทำให้การมีทักษะด้านร่างกาย (กล้ามเนื้อมัดเล็ก และกล้ามเนื้อมัดใหญ่) แข็งแรงขึ้น สามารถช่วยให้เด็ก ๆ เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นนั้น เป็นเพราะว่า สมองส่วนหน้า (Frontal lobe) ซึ่งเป็นสมองที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมความคิด ความจำ และสติปัญญา เป็นสมองส่วนเดียวกันกับสมองที่ทำหน้าที่ในการควบคุมกล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหวของร่างกาย

 

ดังนั้นการจัดกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย จะทำให้สมองส่วนหน้า(Frontal lobe) เกิดการใช้งานเพิ่มขึ้น ส่งผลให้สมองส่วนนี้เกิดการพัฒนา และทำงานได้ดียิ่งขึ้น

 

 

 เก่งคณิต

 

 

ไม่เพียงเท่านั้น การที่เด็ก ๆ ได้ทำกิจกรรมที่ช่วยเสริมสร้างความแข็งแรงของร่างกาย ก็เหมือนกับว่าเด็ก ๆ กำลังได้ออกกำลังกายอยู่ ด้วยเหตุนี้ จึงส่งผลให้เลือดหมุนเวียนไปเลี้ยงสมองได้ดีขึ้น ทำให้สมองทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นด้วยนั่นเองค่ะ

 

 

 

ได้มีงานวิจัยหลายชิ้นออกมายืนยันในคำตอบนี้...

 

เพื่อเป็นการยืนยัน และทำให้ทุกท่านมั่นใจในคำตอบข้างต้น วันนี้ทางสถาบัน BrainFit  ขอหยิบเอางานวิจัยชิ้นหนึ่ง ที่ได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความสามารถของทักษะด้านร่างกาย (กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว) กับการเรียนคณิตศาสตร์ ในเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มานำเสนอให้ทุกท่านทราบกันค่ะ

 

งานวิจัยชิ้นนี้ได้ทำการศึกษาแบบภาคตัดขวาง (เป็นการศึกษาแบบสังเกตประเภทหนึ่งที่วิเคราะห์ข้อมูลของประชากร หรือของกลุ่มตัวแทนประชากร ที่เวลาใดเวลาหนึ่ง ) กับเด็กนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จากโรงเรียนประถมศึกษาสองแห่งในรัฐนิวเซาท์เวลส์ออสเตรเลีย ศึกษากับนักเรียนจำนวน 55 คน แบ่งเป็นเด็กผู้ชายจำนวน 25 คน และเด็กผู้หญิงจำนวน 30 คน และกลุ่มตัวอย่างที่ศึกษามีอายุเฉลี่ย 6 ปี 9 เดือน

 

ผู้ศึกษาได้ทำการลดเวลาเรียนในหลักสูตรของทางโรงเรียน  แล้วทำการเพิ่มชั่วโมงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านร่างกายเข้าไปให้เด็ก ๆ แทน เพื่อพิสูจน์สมมติฐานที่เขาได้ตั้งขึ้น

 

โดยใช้แบบทดสอบจำนวน 2 แบบทดสอบเป็นเกณฑ์ในการวัดผล ได้แก่แบบทดสอบที่มีชื่อว่า The Bruininks-Oseretsky Test of Motor Proficiency (2nd Edition) และ the Wechsler Individual Achievement Test II (Australian Edition) ซึ่งเป็นแบบทดสอบที่ใช้ในการวัดผลทักษะด้านร่างกาย(ความแข็งแรงของกล้ามเนื้อมัดเล็ก มัดใหญ่) และทักษะด้านวิชาการตามลำดับ

 

มีการตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของความสามารถด้านร่างกาย และผลการเรียนโดยใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์แบบ Pearson’s and Spearman’s correlation analyses 

 

ผลการศึกษาปรากฏว่า...

การมีทักษะด้านร่างกาย(กล้ามเนื้อ และการเคลื่อนไหว)ที่แข็งแรงขึ้น ส่งผลเชิงบวกต่อการเรียนคณิตศาสตร์ของเด็ก  อย่างมีนัยสำคัญ

 

 

 

เห็นไหมหละคะ ว่าการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความแข็งแรงของร่างกายสามารถช่วยให้เด็ก เรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้ดีขึ้นจริง ซึ่งถ้าหากว่าคุณพ่อคุณแม่ หรือผู้ปกครองท่านไหนอ่านมาถึงตรงนี้ แล้วต้องการที่จะเสริมสร้าง และพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายให้กับเด็ก ๆ หรือคนใกล้ชิดของคุณ เพื่อให้พวกเขาสามารถเรียนวิชาคณิตศาสตร์ได้อย่างเข้าใจ และมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วหละก็ 

 

 

เนื่องจากกิจกรรมที่รวมอยู่ในคอร์สนี้ เป็นกิจกรรมที่ช่วยพัฒนาความแข็งแรงของร่างกายให้กับเด็ก ๆ ได้อย่างตรงจุด เหมาะสมตามวัย และถูกต้องตามหลักประสาทวิทยา!! ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ได้ผ่านการวิจัย และพัฒนามาอย่างถี่ถ้วนจากนักประสาทวิทยา และนักจิตวิทยาชั้นนำ คุณจึงมั่นใจได้เลยว่าหากลงเรียนคอร์สนี้แล้ว เด็กๆจะได้รับการส่งเสริม และพัฒนาทักษะทางด้านร่างกายให้แข็งแรงสมวัยได้อย่างแน่นอน

 

ไม่เพียงเท่านั้น คอร์สนี้ยังถูกออกแบบมาเพื่อเสริมสร้าง และพัฒนาทักษะสมองพื้นฐานด้านอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของเด็ก ๆ อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น ทักษะด้านการมอง การฟัง สมาธิ รวมถึงเรื่องของความฉลาดทางอารมณ์ ซึ่งหากเราสามารถพัฒนาทักษะสมองเหล่านี้ในเด็กให้พัฒนาไปพร้อม กันได้ ไม่เพียงแต่วิชาคณิตศาสตร์เท่านั้นที่เด็ก ๆ จะสามารถเข้าใจ และเรียนรู้มันได้ดีขึ้น แต่ยังรวมไปถึงการเรียนในรายวิชาต่างๆของเด็กก็จะพัฒนาเพิ่มมากขึ้นตามไปด้วย ไม่ว่าจะเป็น ดนตรี กีฬา หรือศิลปะ ฯลฯ

 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือลงทะเบียนเรียนกับเราได้แล้ววันนี้!!

เพื่อศักยภาพในการเรียนคณิตที่ดีกว่าที่เคยของคนที่คุณรัก

-----------------------------------------

 

🦠 อยู่บ้านช่วงโควิด-19 แบบนี้ ก็พัฒนาสมาธิได้ 

ฝึกสมองและพัฒนาสมาธิ แบบออนไลน์ คลิก👇

 

 

BrainFit รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 7-18  ปี

รับคำปรึกษาจากเรา ได้แล้ววันนี้ ฟรี!!

ที่ 02-656-9938 / 02-656-9915 / 091-774-3769

LINE@brainfit_th

 

 

 

 

 

reference: www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7020512/

 

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4