เรียนรู้และเข้าใจอาการ ADHD ตามช่วงวัยของเด็ก
29/10/2018   |   IN BLOG   |   BY BRAINFITSTUDIO

เรียนรู้และเข้าใจอาการ ADHD ตามช่วงวัยของเด็ก

เรียนรู้และเข้าใจอาการ ADHD ตามช่วงวัยของเด็ก 

เรียนรู้และเข้าใจอาการ ADHD ตามช่วงวัยของเด็ก

 

เรียนรู้และเข้าใจอาการ ADHD ตามช่วงวัยของเด็ก

   คุณผู้ปกครองเคยสังเกตหรือสงสัยเกี่ยวกับอาการ ADHD ของลูกหรือไม่ หรือมีคำถามในใจเกี่ยวกับพัฒนาการสมาธิของลูกว่าอยู่ในเกณฑ์ปกติ หรือกำลังประสบปัญหาด้านพฤติกรรมรวมถึงพัฒนาการด้านอื่นๆตามช่วงวัยที่อาจพัฒนาล่าช้าด้วยหรือไม่

เด็กแต่ละช่วงวัยที่กำลังประสบปัญหาเกี่ยวกับอาการขาดสมาธิ เช่น ไม่สามารถควบคุมตนเองได้ มีพลังมากมาย มีสัญญาณเตือนและลักษณะการแสดงอาการออกหลายอย่างที่บ่งบอกว่าเป็น ADHD นั้น อาการต่างๆอาจเปลี่ยนแปลงไปได้ตามช่วงอายุของการเจริญโตของเด็ก มาทำ ความเข้าใจอาการ ADHD ตามช่วงวัยของเด็ก กันดีกว่า

ในบางครั้ง อาจไม่ง่ายเลย หากจะระบุว่าพฤติกรรมใดบ้างของเด็กที่แสดงออกมานั้นเหมาะสมตามช่วงวัย  แม้กระทั่งอาการของการขาดสมาธิแบบ ADHD หรืออาการอื่นๆเช่น มีความล่าช้าในประมวลผลทางด้านการฟัง Auditory Processing Disorder 

มา เรียนรู้และเข้าใจอาการ ADHD ตามช่วงวัยของเด็ก ให้มากขึ้น กันเถอะ

 

ช่วงอายุ 2-5 ปี

 • อาการอยู่ไม่นิ่ง ขยับไปมา ยุกยิก ค่อนข้างมาก
 • ไม่สามารถนั่งนิ่งอยู่กับที่ได้ แม้ว่าในระหว่างการทำกิจกรรมที่สงบ เช่น ระหว่างรับประทานอาหาร หรือระหว่างอ่านหนังสือ
 • ต้องการการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา วิ่งจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
 • รอคอยไม่ได้ระดับสูง มักจะขัดจังหวะหรือแทรกผู้อื่น ไม่สามารถรอคอยให้ถึงคิวของตนเองได้ และมักจะเล่นหรือกระโดดเข้าหาผู้อื่นโดยไม่ขออนุญาตก่อน
 • ไม่สามารถเล่นคนเดียวได้ด้วยตนเอง ต้องการคนคอยแนะนำและชี้นำให้ตลอดเวลา
 • ยากที่จะควบคุมอารมณ์หรือยับยั้งชั้งใจตนเอง และมักจะอารมณ์เสียหรือไม่พอใจเมื่อผู้อื่นไม่เห็นด้วยกับตนเอง
 • แสดงอาการก้าวร้าว ไม่ระมัดระวัง หรือไม่เกรงกลัวขณะเล่นหรือทำกิจกรรม
 • ถามคำถามมากมาย แต่ไม่รอคอยคำตอบ
 • อาจเกิดอุบัติเหตุได้บ่อยครั้ง เนื่องจากอาจมีอาการไม่ระวังหรือซุ่มซ่ามในการเคลื่อนไหว
 • มีอาการเหม่อลอย หรือในบางครั้งเหมือนมีโลกของตนเอง
 • มีปัญหาเรื่องการนอน ไม่สามารถนอนรอบนเตียงได้

ช่วงอายุ 5-11 ปี

 • วอกแวกง่าย อาจเกิดจากสิ่งแวดล้อมรอบข้าง หรือจากการจิตนการความคิดตนเอง
 • มีปัญหาในเรื่องการแบ่งปันหรือรอคอยคิวของตนเอง และแสดงออกแบบรอคอยไม่ได้
 • ไม่สามารถแสดงออกได้อย่างเหมาะสม ควบคุมอารมณ์หรือโต้ตอบได้ไม่เหมาะสม
 • คุยเก่ง และใช้เวลานานมากในการเล่าเรื่องหรือเข้าสู่เรื่องที่ต้องการจะเล่า อาจจะในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมกับสถานการณ์
 • ไม่ได้ใส่ใจเมื่อสนทนากับผู้อื่น และมักจะมีคำตอบรับว่า “ อะไรนะ? ” อยู่บ่อยครั้ง
 • ขัดจังหวะบทสนทนาของผู้อื่นโดยไม่รอคอยคิวตนเอง
 • ว่างคำตอบเมื่อทำข้อสอบ หรือไม่สามารถทำการบ้านเสร็จตามเวลา ถึงแม้ว่าจะรู้คำตอบก็ตาม
 • เริ่มและหยุดชะงักการทำกิจกรรมด้วยตนเอง เนื่องจากหลุดและวอกแวกง่าย
 • มักจะโต้เถียงเมื่อได้ยินคำว่า “ไม่” No! จากสิ่งที่คุณบอก

ช่วงอายุ 11-14 ปี

 • ห้องไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย พื้นที่ทำงานไม่ถูกจัดการอย่างเหมาะสม
 • มีปัญหาในการหาของ และมักจะไม่สามารถวางของที่ใช้แล้วกลับเข้าที่เดิมได้
 • มักลืมสิ่งของ หรืออุปกรณ์ ที่จำเป็นสำหรับใช้ที่โรงเรียนหรือกิจกรรมต่างๆ
 • ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าเกี่ยวกับความคิดหรือสิ่งที่จะทำได้
 • ไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งได้ทั้งหมด อาจทำงานเสร็จได้เพียงบางส่วนของทั้งหมด หากทำกิจกรรมเช่น เล่นกีฬา อาจอยู่ในทีมได้ แต่ไม่เข้าร่วมการฝึกซ้อมแม้ว่าการเริ่มต้นจะน่าตื่นเต้นในการครั้งแรกก็ตาม
 • ไม่ยืนรวมกลุ่มในทีมของตนเอง อาจมีการแยกตนเองออกมาและยืนห่างจากกลุ่ม
 • แสดงการแบ่งปันให้มากจนเกินไป เพื่อเรียกร้องความสนใจ
 • แสดงออกทางคำพูดที่ไม่เหมาะสมที่อาจทำให้เพื่อนหรือผู้อื่นเสียความรู้สึก
 • พบปัญหาในการทำสิ่งที่ซับซ้อน และไม่สามารถแบ่งหรือแยกย่อยเป็นหมวดหมู่ได้

ช่วงอายุ 14-18 ปี

 • ทำกิจกรรมไม่ทันต่อเวลา ทั้งที่โรงเรียน และกิจวัตรประจำวัน
 • ไม่สามารถวางแผนล่วงหน้าได้ เช่น ตารางการเดินรถประจำทาง เวลาดูหนัง
 • สนทนาแบบไม่มีหลักการคิดวิเคราะห์เกี่ยวกับเหตุและผล
 • มักแสดงอาการเบื่อหน่ายหรือไม่สนใจเมื่อมีผู้สนทนา ไม่ต้องการร่วมวงสนทนา โดยเฉพาะการแสดงออกเกี่ยวกับการแสดงออกทางความคิดเห็น
 • ไม่สามารถจดจำรายละเอียด หรือบทเรียนได้
 • ส่งงานไม่ทันกำหนด โดยเฉพาะงานที่ต้องใช้ระยะเวลานาน ไม่สามารถร่วมทำงานกลุ่มได้
 • ลืมการบ้าน หรือแบบฝึกหัดที่สำคัญที่ต้องทำ
 • ทำของหายบ่อย เช่น ของใช้ส่วนตัว การบ้าน สมุดจด เป็นต้น
 • ไม่สามารถวางแผนโครงสร้างหรือกลยุทธ์ที่ซับซ้อนได้
 •  

อาการหรือพฤติกรรมที่แสดงตามช่วงวัยของเด็กแต่ละคนนั้น อาจแตกต่างและมากน้อยต่างกัน ที่สถาบัน BrainFit เราเข้าใจถึงพัฒนาการสมองและพัฒนาการทางด้านร่างกายที่ส่งผลถึงการแสดงออกทางพฤติกรรมและอารมณ์ของเด็กได้อย่างดี

คอร์สพัฒนาสมองรอบด้านแบบ Whole Brain Training ได้ถูกออกแบบอย่างเหมาะสมและได้รับการวิจัยแล้วว่าเห็นผลจริง และช่วยลดอาการ ADHD และ ADD ให้ดีขึ้นได้

 

BrainFit รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 3-18 ปี

รับคำปรึกษาจากเรา และทดลองเรียนฟรี ได้แล้ววันนี้

ที่ 02-656-9938-9 / 02-656-9915 / 091-774-3769

LINE: @brainfit_th

 

 

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.