BrainFit Home Based Scholar เรียนออนไลน์

 

 

BrainFit Home-Based Scholar

 

 

 

 

 • ฝึกสมองทั้ง 5 ด้าน

 • สำหรับนักเรียนอายุ 7-18 ปี

 • กิจกรรมสนุกและหลากหลาย ฝึกทั้งสมองและร่างกาย

 • มีครูดูแลตลอดเวลา

 • พัฒนาจากการวิจัย

 • เห็นผล และยั่งยืน

 • สมาธิดีขึ้น

 • ผลการเรียนดีขึ้น

 • ทักษะการอ่านเข้าใจมากขึ้น

 

 


 ตัวอย่างการฝึกคอร์ส Home-based Scholar...

 

 

-------------------------------------------------

 

 

กิจกรรมที่รวมอยู่ในหลักสูตรนี้ได้ผ่านการวิจัย และพัฒนาจากนักจิตวิทยา และนักประสาทวิทยามาอย่างยาวนาน ว่าสามารถช่วยเพิ่ม และเสริมสร้างเส้นใยสมองของเด็ก ๆ ให้แข็งขึ้นได้ แถมยังช่วยให้สมองส่วนต่าง ๆ ทำงานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มากขึ้น!

 

ดังนั้นคุณจึงมั่นใจได้เลยว่า… หากเด็ก ๆ ได้เข้าร่วมหลักสูตรนี้แล้ว พวกเขาจะได้รับการพัฒนาทักษะสมองที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ แบบครอบคลุมครบทั้ง 5 ด้าน ผ่านการทำกิจกรรมที่สนุกสนาน และมีความหลากหลาย 

 

ที่สำคัญก็คือ หากสมองทุกส่วนของเด็ก ๆ แข็งแรงสมวัยไปพร้อม ๆ กันแล้ว สิ่งนี้จะส่งผลให้เด็ก ๆ มีสมาธิที่ดีขึ้น จดจ่อได้มากขึ้น เรียนรู้ และเข้าใจสิ่งต่าง ๆ ได้ดีขึ้นกว่าที่เคย

 

เรียนออนไลน์

 

 

สิ่งที่เด็กๆจะได้รับจากการเรียนคอร์ส Home-based Scholar ก็คือ…

 

เรียนออนไลน์

สามารถฟัง วิเคราะห์ แยกแยะเสียง แล้วตีความสิ่งที่ได้ยินได้อย่างชัดเจน แม่นยำมากยิ่งขึ้น และสามารถตอบสนองต่อเสียงที่ได้ยินได้อย่างรวดเร็ว และทันท่วงที

 

เรียนออนไลน์

 

ช่วยให้กล้ามเนื้อตาแข็งแรงมากขึ้น มองสิ่งต่าง ๆ ได้รวดเร็ว แม่นยำ และตกหล่นน้อยลง สามารถเก็บรายละเอียดสิ่งที่มองเห็นได้ดียิ่งขึ้น

 

เรียนออนไลน์

 

ช่วยให้กล้ามเนื้อส่วนต่าง ๆ แข็งแรงมากยิ่งขึ้น เคลื่อนไหวได้อย่างคล่องแคล่ว และร่างกายทำงานประสานกันได้เป็นอย่างดี

 

เรียนออนไลน์

 

เมื่อทักษะสมองด้านการมอง การฟัง และการเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นทักษะสมองพื้นฐานที่ช่วยในเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ ทำงานได้ดีขึ้นแล้ว เวลาเราเรียนรู้ หรือลองทำสิ่งใหม่ เราจะสามารถสิ่งนั้นได้ดีขึ้น ทำให้เด็กรู้สึกสนุกสนาน กล้าที่จะลองทำสิ่งใหม่ ๆ มากขึ้น และรู้สึกว่าตัวเองมีความสามารถมากพอที่จะทำสิ่งเหล่านั้นได้ ด้วยเหตุนี้จึงเป็นสาเหตุที่ส่งผลให้เด็ก ๆ มีสมาธิ และจดจ่ออยู่กับต่าง ๆ ที่กำลังเรียนรู้ได้อย่างยาวนาน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นนั่นเอง

 

เรียนออนไลน์

 

พัฒนาทักษะในเรื่องของอารมณ์ให้กับเด็ก ช่วยให้เด็ก ๆ เรียนรู้ และเข้าใจอารมณ์ตัวเองได้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้ที่จะเลือกแสดงออกทางอารมณ์ให้เหมาะกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่สำคัญยังสามารถช่วยให้เด็กมีความมั่นใจ เชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง และทำให้มีพลังเชิงบวกในการเรียนรู้มากยิ่งขึ้น

 

 

คอร์สนี้เหมือน หรือแตกต่างจากคอร์สพัฒนาสมองรอบด้านแบบที่ต้องเดินทางมาเรียนที่สถาบันอย่างไร?

 

สิ่งที่เด็ก ๆ จะได้รับจากการเรียนในคอร์สพัฒนาสมองรอบด้านออนไลน์นั้น แทบจะไม่แตกต่างจากการเรียนในคอร์สพัฒนาสมองรอบด้านแบบที่ต้องเดินทางมาเรียนที่สถาบันเลยค่ะ 

 

เพราะทางสถาบันได้ทำการปรับเปลี่ยนเนื้อหาบางส่วน และปรับตัวกิจกรรมให้เหมาะสำหรับการฝึกอยู่ที่บ้าน แต่ยังคงประสิทธิภาพในการพัฒนาทักษะสมองทั้ง 5 ด้านให้กับเด็ก ๆ อยู่ และที่สำคัญก็คือ คุณจะไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไกล ๆ เพื่อมาเรียนที่สถาบัน ดังนั้นมันจึงเป็นการช่วยประหยัดเวลาของคุณ เพื่อให้คุณสามารถมีเวลาไปทำกิจกรรมอื่นๆที่หลากหลายได้มากขึ้นในหนึ่งวัน

 

 

รายละเอียดของคอร์สพัฒนาสมองรอบด้านออนไลน์ (Home-based  Scholar)

 

คอร์สพัฒนาสมองรอบด้านเป็นคอร์สที่มีความหลากหลายของตัวกิจกรรม ซึ่งจะช่วยให้เด็กๆได้ฝึกฝน และพัฒนาทักษะสมองด้านต่างๆ ที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ โดยหลักสูตรนี้ได้มีการคิดค้น และพัฒนากิจกรรมต่าง ๆ ที่ช่วยให้เด็ก ๆ ได้มีการเคลื่อนไหวร่างกายในอิริยาบทต่าง ๆ 

 

ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่จะช่วยพัฒนาทักษะสองมองด้านการเคลื่อนไหว ของเด็กๆ ได้อย่างตรงจุด และถูกต้องตามหลักประสาทวิทยา โดยได้นักจิตวิทยา และนักประสาทวิทยาชั้นนำ

 

 

เรียนออนไลน์

 

 

มีการนำเอาเทคโนโลยีที่ทันสมัยอย่างโปรแกรม Fast  ForWord®ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาในเรื่องของทักษะการฟัง สมาธิจากการฟัง และภาษาอังกฤษ ที่ได้รับการวิจัย และพัฒนาจากนักวิทยาศาสตร์ชั้นนำของโลกมาอย่างต่อเนื่องยาวนานกว่า 30 ปี ว่าสามารถช่วยพัฒนาทักษะการฟัง และการอ่านของผู้ใช้งานได้จริง แม้ในผู้ที่มีอาการ  Dyslexia (บกพร่องทางการอ่าน และการเขียน) รวมถึงโปรแกรมที่ช่วยพัฒนาในเรื่องของการมอง และการจดจ่ออย่างโปรแกรม SMART Workout เข้ามาร่วมอยู่ในหลักสูตรนี้

 

 

Fast  ForWord®

 

        

 

    

 

              

SMART Workout

 

ประโยชน์ที่คุณจะได้รับก็คือ...

 • พัฒนาสมาธิ ฝึกการจดจ่อ
 • เสริมสร้าง IQ
 • กระตุ้นการทำงานของ Working Memory
 • พัฒนาความจำ 
 • ฝึกการเรียนรู้จากการมอง มิติสัมพันธ์
 • ฝึกการเรียนรู้จากการฟัง วิเคราะห์เสียง
 • ฝึกการคิดวิเคราะห์ ไตร่ตรอง และการประมวลผล
 • ฝึกทักษะการจำแนก และจัดลำดับข้อมูล
 • ฝึกการวางแผน ตัดสินใจ และแก้ไขปัญหา อย่างเป็นระบบ
 • มีกระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผล
 • เสริมทักษะพื้นฐาน และฝึกความไวในการคำนวณเลข
 • ฯลฯ 

 

    

 

    

 

 


แถมยังเป็นหลักสูตรที่มีการนำเสนอการสอนที่สอดแทรกในเรื่องของการเรียนรู้ การเข้าใจอารมณ์ของของตัวเอง และช่วยให้เด็ก ๆ รู้จักแสดงออกทางอารมณ์ได้อย่างถูกต้อง และมีความมั่นใจในตัวเองเพิ่มขึ้น

 

และที่สำคัญก็คือ ในระหว่างที่เด็ก ๆ เรียนนั้นจะมีคุณครูคอยดูแล และให้คำปรึกษาด้วยความใส่ใจอยู่ตลอดอีกด้วย

 

 

เรียนออนไลน์

 

 

หลักสูตรของเราเป็นหลักสูตรที่เน้นการปฏิบัติจริง และเพื่อให้สมองสร้างเส้นใยสมองในส่วนต่าง ๆ เพิ่มขึ้นมา แล้วทำให้เส้นใยเหล่านั้นทำงานเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องฝึกฝนด้วยความเข้มข้นที่เพียงพอ ในระยะเวลาที่เหมาะสม 

 

สำหรับหลักสูตรนี้เราจะฝึก 2 วัน/สัปดาห์  วันละ 110 นาที และจะมีการบ้านเป็นตัวโปรแกรม Fast ForWord ให้เด็ก ๆ ฝึกด้วยตัวเอง 3 วัน/สัปดาห์ วันละ 30 นาที ซึ่งเป็นความเข้มข้น/สัปดาห์ ที่ได้ผ่านการวิจัยมาแล้วว่าเพียงพอต่อการเห็นผล

 

โดยผลลัพธ์ ที่ได้จะขึ้นอยู่กับพื้นฐานพัฒนาการของเด็กแต่ละคน และระยะเวลาที่เริ่มเห็นผลการเปลี่ยนแปลงจะแตกต่างกันไปในเด็กแต่ละคนด้วยเช่นกัน

 

 

คอร์ส Home-based Scholar เหมาะสำหรับใคร?


- ผู้ที่มีอายุ 7-18 ปี ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพด้านต่าง ๆ ของตนเอง

- ผู้ที่ต้องการพัฒนาให้ตนเองมีสมาธิ และการจดจ่อที่ดีขึ้น

- ผู้ที่ไม่มีเวลาเดินทาง มาเรียนตามสถานที่ต่างๆ

 

 

อุปกรณ์ที่ต้องใช้ในการเรียนคอร์สพัฒนาสมองรอบด้านออนไลน์ (Home-based Scholar) มีอะไรบ้าง?

 

เรียนออนไลน์

 

 

ให้ BrainFit เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยพัฒนาศักยภาพของคนที่คุณรัก แล้วคุณจะรู้ว่า ผลลัพธ์ที่ได้จากการลงเรียนหลักสูตรนี้ มันคุ้มค่ามากแค่ไหน

 

 

-----------------------------------------

Free trial

-----------------------------------------

 

BrainFit รับสมัครน้องๆ อายุตั้งแต่ 3-18 ปี

รับคำปรึกษาจากเรา ได้แล้ววันนี้ ฟรี!

ที่ 02-656-9938 / 02-656-9915 / 091-774-3769

LINE: @brainfit_th

 

Brain Workout Form