บรรยายพิเศษ หัวข้อ ความสัมพันธ์ระหว่าง สมาธิ และ การเรียนรู้

 

 

บรรยายพิเศษ

 

ยกขอบเขตเพดาน สู่ความสำเร็จ

"ความสัมพันธ์ระหว่าง สมาธิ และ การเรียนรู้"

 

 

 

หัวข้อ: ความสัมพันธ์ระหว่าง สมาธิ และ การเรียนรู้

วันที่: วันพฤหัสบดี ที่ 21 มกราคม 2564

เวลา: 19:00 น. - 20:00 น. ตามเวลาประเทศไทย

เหมาะสำหรับ: ผู้ปกครอง ครู อาจารย์ ผู้บริหาร พ่อแม่ หรือท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับหลักการฝึกสมอง หลักการเรียนรู้เกี่ยวกับประสาทวิทยา 

ค่าลงทะเบียน: ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

มาเรียนรู้วิวัฒนาการล่าสุดเกี่ยวกับ ประสาทวิทยาในเชิงปฏิบัติ (Applied Neuroscience)

 

ขอเชิญทุกท่านร่วมรับฟังบรรยายพิเศษกับทีมนักประสาทวิทยา (Neuroscientists) และผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาชั้นนำต่าง ๆ เพื่อมาพูดคุย เรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ กับออนไลน์ซีรี่ย์ที่จะเปิดเผยถึงวิธีการทำความเข้าใจ การดึงศักยภาพ วิธีรับรู้และพัฒนาจุดแข็งที่ซ่อนอยู่ของแต่ละคนออกมา และวิธีการสร้างกลยุทธ์อย่างไรเพื่อให้ได้เปรียบในการแข่งขันในชีวิตและอนาคตต่อไป

 

ในแต่ละครั้ง จะมีการนำเสนอโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางของเรา นำเสนอหัวข้อเกี่ยวกับ การทำความเข้าใจเรื่องการมีส่วนร่วมและการพัฒนาสมาธิให้กับผู้เรียน การใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องทางด้านประสาทวิทยาในการเรียนรู้ ความสำคัญด้านความยืดหยุ่นทางด้านระบบประสาทวิทยาที่สัมพันธ์กับความสำเร็จของผู้เรียน และแนวทางปฎิบัติล่าสุดและที่ดีที่สุดสำหรับนำไปใช้เพื่อพัฒนาผลลัพธ์ต่อไป

 

สำหรับแนวทางการผลักดันขอบเขตเพดาน เพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จนี้ นำเสนอโดย Elite Performance Solutions Inc (USA) โดยเกิดจากความร่วมมือระดับโลกกับหลายสถาบัน เช่น LearnFast (ออสเตรเลีย), BrainMaps (จีน), BrainFit (สิงคโปร์ + ประเทศไทย) และ Stronger Brains (สหรัฐอเมริกา) โดยมีเป้าหมายเพื่อให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับ ครู อาจารย์ โค้ชการศึกษา ผู้บริหาร ผู้ปกครองนักเรียน รวมถึงนักวิจัยและผู้ที่เกี่ยวข้องได้เรียนรู้และเข้าใจถึงหลักการทางด้านประสาทวิทยา โดยในการนำเสนอแต่ละครั้ง จะประกอบด้วย การบรรยายสั้น ๆ ตามด้วยการอภิปรายและเปิดโอกาสให้มีช่วงคำถามและคำตอบ 

 

 

ผู้บรรยายพิเศษ

 

David Rabiner, PhD. เดวิด ราบิเนอร์, ที่ปรึกษาด้านวิทยาศาสตร์

 

ดร. เดวิด จบการศึกษาระดับปริญญาเอกทางด้านจิตวิทยาคลินิกจากมหาวิทยาลัยดุ๊ก (Duke University) เมื่อปี 2530 และเป็นศาสตราจารย์วิจัยภาควิชาจิตวิทยาและประสาทวิทยาที่มหาวิทยาลัยดุ๊ก

ปัจจุบัน ดร. เดวิด ดำรงตำแหน่งเป็นรองคณบดีอาวุโสและผู้อำนวยการที่ปรึกษาทางวิชาการให้กับวิทยาลัย Trinity College ที่มหาวิทยาลัยดุ๊ก

ดร. เดวิด ได้ตีพิมพ์ผลงานการเขียนบทความมากกว่า 50 ฉบับ เกี่ยวกับเรื่อง สมาธิสั้น (ADHD) ปัญหาด้านสมาธิ และพัฒนาทางด้านสังคมของเด็ก โดยการศึกษาและค้นคว้าวิจัยนี้ ได้รับการสนับสนุนทุนจากทางภาครัฐกว่า 10 ล้านดอลล่าร์

ดร. เดวิด ยังได้ทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบทุนสำหรับสถาบันการศึกษาวิทยาศาสตร์และในคณะบรรณาธิการของ Journal of Attention Disorders และมีผลงานด้านอื่นอีกมากมาย เช่น เป็นผู้ตีพิมพ์บทความข่าวสารออนไลน์ ชื่อ Attention Research Update ซึ่งช่วยเหลือผู้ติดตามมากกว่า 30,000 คน ในการรับข่าวสารและติดตามข้อมูลเกี่ยวกับอาการสมาธิสั้น (ADHD)

โดยสามารถกดสมัครและติดตามข่าวสารออนไลน์ฟรี ได้ที่ www.helpforadd.com 

 

หมายเหตุ อีเมลที่ท่านใช้ในการลงทะเบียนนั้น จะต้องเป็นอีเมลที่ผูกกับบัญชี Zoom.us ของท่านเท่านั้น เพื่อเหตุผลทางด้านความปลอดภัย และท่านจะได้รับลิงก์ Zoom Meeting โดยมีเลข ID และ Password ในการเข้าร่วมรับฟังการบรรยายผ่านทางอีเมลทันทีที่ท่านทำการลงทะเบียนสำเร็จทันที

 

 

 

- ขอขอบคุณที่ท่านได้ให้ความสนใจ LIVE Webinar เสร็จสิ้นแล้ว -

 

 

 

ท่านสามารถกดปุ่มรับสมัครข่าวสาร 

สอบถามเพิ่มเติม โทร 0917743769 / 02-656-9938

LINE OFFICIAL: @brainfit_th