ฝึกภาษาอังกฤษและฝึกสมอง Fast ForWord®

 

ฝึกภาษาอังกฤษ และฝึกสมอง

ผลที่ได้จากการ ฝึกภาษาอังกฤษ นั้นมหาศาลจริงๆ พิสูจน์แล้วโดยสถาบันชั้นนำ

ลงทะเบียนวันนี้ รับทันที โปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้ม!

 

ฝึกภาษาอังกฤษ และฝึกสมอง Fast ForWord®

 

 

ฝึกง่าย สนุก เริ่มต้นด้วยการฟัง!!

 

สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีสมาธิในการเรียน เพลิดเพลินไปกับการฝึกภาษาอังกฤษผ่านเกมการเรียนที่สนุกสนาน

 

ฉีกกฎการเรียนภาษาอังกฤษแบบเดิมๆที่ต้องนั่งท่องจำ คำศัพท์และหลักไวยากรณ์อย่างเคร่งเครียด ด้วย Fast ForWord® โปรแกรมที่เป็นมากกว่าคู่หูในการฝึกภาษาอังกฤษ และพัฒนาทักษะ ที่จะช่วยให้ผู้ที่สนใจพัฒนาทักษะทางด้านภาษา พัฒนาตนเองไปได้อย่างก้าวกระโดด

 

Fast ForWord® เป็นโปรแกรมที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาตั้งแต่หน่วยย่อยของเสียงในภาษาอังกฤษ ไปจนถึงระดับประโยค และข้อความ ผ่านเทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์ที่มีการวิจัยรองรับแล้วว่าสามารถช่วยเสริมสร้างเส้นใยทางสมอง เพื่อช่วยพัฒนาทักษะพื้นฐานของสมองที่จำเป็น ในระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ผู้เรียนพร้อมสำหรับการเรียนรู้ และประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

 

ระบบทันสมัย จากการวิจัยกว่า 30ปี

ในการฝึก   Fast ForWord®  จะถูกแบ่งออกเป็น 3 series ใหญ่ๆ โดยจะเด็กแต่ละกลุ่มอายุจะเริ่มต้นไม่เหมือนกัน ตามชาร์จที่แสดงในภาพด้านล่างนี้ 

 

ลงทะเบียนวันนี้ รับทันที โปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้ม!

 

 

1. Foundations Series เป็นคอร์สพัฒนาทักษะพื้นฐานที่ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับหน่วยเสียง หน่วยคำ คำศัพท์พื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการเรียนในห้องเรียน โดยที่ผู้เรียนไม่ต้องเสียเวลานั่งท่องจำให้เครียด เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา

 

         

 

2. Literacy Series ในคอร์สนี้จะช่วยพัฒนาทักษะและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ  พัฒนาทักษะพื้นฐานของนักเรียน ในเรื่องของการอ่านภาษาอังกฤษ ซึ่งช่วยให้นักเรียนที่มีข้อจำกัดในการใช้ภาษา นักเรียนที่มีผลการเรียนอ่อน และนักเรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาดีอยู่แล้วแต่ต้องการพัฒนาเพิ่ม จะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้โปรแกรมนี้ ที่มุ้งเน้นไปที่การเสริมสร้างทักษะการประมวลผลของสมองที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีพื้นฐานทางภาษาระดับปานกลาง หรือนักเรียนในระดับมัธยมศึกษา

 

3. Reading Series เป็นคอร์สที่ช่วยพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงการคิดวิเคราะห์ ตีความและช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านประมวลผลที่ดียิ่งขึ้นให้แก่ผู้เรียนพร้อมๆกับการพัฒนาภาษาอังกฤษในระดับที่ท้าทายความสามารถของผู้เรียนอย่างเข้มข้นผ่านเกมการเรียนรู้ที่ถูกออกแบบมาแล้วว่ามีผลต่อสมองและการจดจำและช่วยให้ผู้เรียนมีผลการเรียนที่ดีขึ้น เหมาะสำหรับนักเรียนระดับประถมและมัธยมศึกษา

และในส่วนของ Reading Series นั้นจะช่วยพัฒนาทักษะทั้ง 6 ทักษะที่จำเป็นต่อการเรียนภาษาอังกฤษอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น

1. Phonemic Awareness การรับรู้หน่วยย่อยแต่ละหน่วยของเสียง

       

2. Phonics and Decoding  การเชื่อมโยงเสียงกับตัวอักษร และสามารถแปลความเสียงที่ได้ยินออกมาได้อย่างถูกต้อง

        

3. Spelling การผสมเสียงจากตัวอักษรที่เห็นให้ออกมาเป็นคำ

        

4. Fluency ความคล่องแคล่วในการอ่าน

        

5. Vocabulary เพิ่มพูนคลังคำศัพท์

        

6. Comprehension เข้าใจประโยค บริบท หรือสถานการณ์ต่างๆที่ถูกสร้างขึ้นมาได้อย่างถูกต้อง

        

 

        

 

ลงทะเบียนวันนี้ รับทันที โปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้ม!

   

  ลงทะเบียนวันนี้ รับทันที โปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้ม! 

   

   

  โปรแกรม Fast ForWord®  สามารถฝึกสมองและฝึกภาษาอังกฤษไปพร้อมๆกัน

  อีกทั้งยังช่วยพัฒนา สมาธิ ความจำ ความเร็วในการคิด และความสามารถในการเรียงลำดับก่อนหลังอีกด้วย

   

  ร่างกายของมนุษย์นั้นจะแข็งแรงและมีสุขภาพดีได้ ปัจจัยหนึ่งที่สำคัญก็คือการออกกำลังกายอย่างต่อเนื่อง เป็นประจำทุกวัน สมองของเราก็เช่นกัน หากได้รับการฝึกฝนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องก็จะส่งผลดีต่อประสิทธิภาพการเรียนรู้และการใช้ชีวิตประจำวัน สมองที่แข็งแรงนั้นจะก่อให้เกิดการเรียนรู้ภาษาที่ถูกต้อง ฉับไว และมีประสิทธิภาพ การเรียนรู้ภาษาต่างๆจะเกิดผลได้นั้น ก็ต้องได้รับการพัฒนามาจากการทำงานของสมองในแต่ละด้าน สมองก็ต้องการ การออกกำลังกายด้วยเช่นกัน เพราะฉะนั้นแล้ว นักวิทยาศาตร์ชั้นนำระดับโลก จึงได้ทำการออกแบบโปรแกรม Fast ForWord® เพื่อพัฒนาผู้เรียนที่ต้องการฝึกพื้นฐานการเรียนภาษาอังกฤษ และทักษะอื่นๆที่จำเป็นต่อการเรียนรู้และการดำรงชีพ

   

  จากผลการวิจัยของมหาวิทยาลัย Stanford, USA ในปี 2003 และมหาวิทยาลัย Harvard, USAในปี 2007 นั้น จะเห็นได้ว่า โปรแกรม Fast ForWord ส่งผลให้สมองมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเห็นได้ชัด เพราะสามารถช่วยสร้างความแข็งแรงให้เส้นใยประสาทและการทำงานของสมองให้ดียิ่งขึ้น โดยเฉพาะในส่วนของทักษะด้านการอ่าน 

   

  หลังจากการฝึกฝนผ่านโปรแกรมเพียงแค่ 8 สัปดาห์ นักเรียนที่อ่อนทางด้านการอ่านนั้น สามารถพัฒนาศักยภาพของสมอง ส่งผลให้ทักษะทางด้านการอ่านพัฒนาขึ้นมากจนกลายเป็นนักเรียนที่มีทักษะด้านการอ่านที่ดีขึ้นได้ภายในระยะเวลาอันสั้น ในขณะที่ระบบการทำงานของสมองมีการเปลี่ยนแปลง ทักษะทางด้านอื่น ๆ เช่น ความเข้าใจในบทความที่อ่าน และทักษะทางด้านภาษาอื่นๆก็จะได้รับการพัฒนาขึ้นตามลำดับ

   

  มีรายงานผลอย่างละเอียดให้ผู้ปกครอง

   

  เสียงตอบรับจากผู้ปกครองน้องนลิน หนึ่งในนักเรียนที่น่ารักของเรา

   

   

   

  ลงทะเบียนวันนี้ รับทันที โปรโมชั่นส่วนลดสุดคุ้ม!

   

   

  ติดต่อ: ข้อมูลเพิ่มเติมหรือ ทดลองเรียนฟรี
  วันจันทร์ อังคาร พุธ และเสาร์อาทิตย์ โทร 02-656-9938
  วันพฤหัส-วันศุกร์ โทร 091-774-3769

  Line: @brainfit_th

  หรือ กรอกข้อมูลเพิ่ม ที่นี่ และทางเราจะรีบตอบกลับโดยทันที

   

  สมัครเลย! ส่วนลดสุดพิเศษรอคุณอยู่!

  ติดต่อเรา