เรียนเก่งขึ้น

ผลการเรียนดีขึ้น

“ผลการเรียนของลูกเป็นสิ่งที่คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่ให้ความคาดหวัง” เมื่อส่งลูกเข้าไปเก็บเกี่ยวความรู้ในโรงเรียน พ่อแม่ทุกคนล้วนต้องการให้ลูกนั้นเรียนเก่ง เข้าใจเนื้อหาที่คุณครูสอนและทำข้อสอบออกมาได้คะแนนดีในทุกๆวิชา ซึ่งการช่วยเหลือลูกให้ประสบความสำเร็จด้านการเรียนนั้น คุณพ่อคุณแม่ส่วนใหญ่เลือกที่จะส่งลูกไป “เรียนพิเศษ” ในวิชาต่างๆ เช่น ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ หรือสังคม เพื่อต่อยอดให้ผลการเรียนนั้นดีขึ้น

ซึ่งการเรียนพิเศษนั้นมีส่วนช่วยให้เด็กๆเรียนได้ดีขึ้นในห้องเรียนจริง แต่ก็ไม่เสมอไป  เนื่องจากเทคนิคการเรียนรู้จากติวเตอร์ส่วนใหญ่เป็นวิธีลัดที่จะสอนให้ผู้เรียนเข้าใจเนื้อหาได้เร็วและจำได้ง่ายโดยเนื้อหาก็จะเหมือนกับบทเรียนในห้องเรียน ซึ่งก่อนที่จะเข้าใจในเทคนิคที่ติวเตอร์สอน ผู้เรียนจะต้องมีพื้นฐานการประมวลผลของสมองที่แข็งแรงในระดับหนึ่งแล้ว เพราะหากพื้นฐานการเรียนรู้เบื้องต้นยังไม่แข็งแรง ก็ไม่สามารถนำความรู้ใหม่หรือเทคนิคต่างๆที่ได้เรียนมาต่อยอดการเรียนรู้ได้ 

BrainFit Studio Thailand คือ สถาบันเดียวในประเทศไทยที่เสริมสร้างความแข็งแรงให้กับทุกพื้นฐานสมอง ซึ่งเปรียบเสมือนด่านแรกของทุกๆการเรียนรู้ โดยหลักสูตรของเราจะแบ่งการฝึกออกเป็น 4 ทักษะพร้อมด้วยวิธีการฝึกที่สนุกสนานและถูกวิธี เสริมสร้างความแข็งแรงของสมองก่อนที่จะนำไปต่อยอดการเรียนรู้อื่นๆ โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งเทคนิคหรือวิธีการเรียนทางลัดก็สามารถเข้าใจเนื้อหาในแต่ละบทเรียนได้ โดยคอร์สเรียนทั้ง 4 จะถูกรวมอยู่ในโปรแกรม BrainFit® Scholar

 

 

สถาบัน BrainFit Studio Thailand ของเราฝึกพัฒนาการด้านการเรียนรู้ทั้ง 4 ด้านผ่านกิจกรรมการฝึกที่สนุกสนาน ตรงจุดและถูกวิธี เพื่อให้ผู้เรียนดึงศักยภาพสมองในแต่ละด้านออกมาใช้ให้ได้มากที่สุด โดยคอร์สเรียนทั้ง 4 จะถูกรวมอยู่ในโปรแกรม BrainFit® Scholar เพื่อการฟิตสมองทุกส่วนให้แข็งแรงพร้อมสำหรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ

4 คอร์สในโปรแกรม BrainFit® Scholar มีดังนี้

SMART™ Moves: พัฒนาการด้านการเคลื่อนไหว ความสัมพันธ์ของร่างกายและความแข็งแรงของกล้ามเนื้อ

SMART™ Vision: เสริมพัฒนาการและการประมวลผลด้านการมอง ไหวพริบ และการวิเคราะห์

SMART™ Listening: เสริมพัฒนาการด้านการฟัง วิเคราะห์ข้อมูลผ่านสิ่งที่ได้ยิน และทักษะด้านภาษา

SMART™ Focus: เสริมพัฒนาการด้านความจำและการจดจ่อ การฝึกร่างกายให้สงบนิ่งและมีสมาธิในสิ่งที่ทำ

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

CAPTCHA
This question is for testing whether or not you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.