3 เทคนิค เสริมความกล้า พัฒนา EQ

 

3 เทคนิค เสริมความกล้า พัฒนา EQ

 

 

EQ (Emotional Quotient) หรือความฉลาดทางอารมณ์ คือ ความสามารถในการรับรู้ ควบคุม จัดการอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ ซึ่งเป็นทักษะที่พัฒนาได้จากการฝึกและประสบการณ์ที่เด็กแต่ละคนได้เจอ แต่ยังคงเป็นเรื่องท้าทายสำหรับเด็ก ๆ เพราะกลไกการทำงานของสมองส่วนหน้า (ส่วนที่ควบคุมอารมณ์) ยังคงพัฒนาได้อย่างไม่เต็มที่ และโดยธรรมชาติแล้วสมองส่วนอารมณ์จะทำงานเร็วกว่าสมองส่วนรู้คิด หรือเรียกได้ว่า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

“อารมณ์มักจะมาก่อนเหตุผลเสมอ” 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

เรามีเทคนิคดี ๆ ที่จะช่วยพัฒนาและเสริมสร้างทักษะ EQ ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก ๆ เพื่อใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้อง รวมถึงการเข้าใจตัวเองได้มากขี้นด้วย เริ่มจากความกล้าที่จะพัฒนาตัวเอง ยอมรับความเป็นตัวเองและยอมรับผู้อื่น ความกล้าจึงเป็นจุดเริ่มต้นเล็ก ๆ ที่ยิ่งใหญ่ที่จะเป็นปัจจัยหลักในการส่งเสริมทักษะทางด้านอารมณ์ หรือ EQ ของเด็ก ๆ ได้เป็นอย่างดีเลยค่ะ

 

แล้วจะทำอย่างไรดีนะ เรามีเทคนิคดี ๆ มาฝาก ลองไปอ่านด้วยกันเลย


 

3 เทคนิค เสริมความกล้า พัฒนา EQ✨

 

พัฒนา EQ : กล้าริเริ่ม ลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ 💕


พัฒนาการของเด็ก ๆ ช่วงวัยอนุบาลจะเป็นวัยที่มีความอยากรู้อยากเห็น อยากลองทำสิ่งต่าง ๆ ซึ่งพัฒนาการทางด้านความคิดและสติปัญญาก็จะเริ่มพัฒนาไปมากขึ้น ซึ่งในวัยนี้อาจจะมีอารมณ์ต่าง ๆ เพิ่มมาจากอารมณ์พื้นฐาน เศร้า เสียใจ มีความสุข โกรธ เพิ่มมาคือความกลัว เพราะมีประสบการณ์ใหม่ ๆ เช่น การไปโรงเรียนวันแรก เด็กมักจะร้องไห้ ไม่ยอมเข้าห้องเรียน ซึ่งเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้ตามปกติ เด็กจะเริ่มเข้าใจในเรื่องการเปลี่ยนแปลง และปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงได้ดีมากขึ้น

แล้วถ้ายังปรับตัวไม่ได้ มีความผิดปกติไหม

การปรับตัวของเด็กขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยเลยค่ะ ทั้งด้านพัฒนาการ สิ่งแวดล้อมและการเลี้ยงดู การให้เวลาและคอยปลอบโยนก็เป็นส่วนช่วยสร้างความกล้าที่จะริเริ่ม ลงมือทำสิ่งใหม่ ๆ ให้กับเด็ก ๆ ด้วยเช่นกัน เพราะเด็กยังไม่เข้าใจอารมณ์ของตัวเองมากขนาดนั้น จึงไม่รู้ว่าจะจัดการความกลัว ความกังวลที่เกิดขึ้นอย่างไร วิธี กล้าริเริ่ม ลงมือทำ จึงเป็นปัจจัยแรกที่จะช่วยเสริมสร้างพัฒนาทักษะด้าน EQ ของน้อง ๆ ได้เป็นอย่างดี
 

 

พัฒนา EQ : กล้าแสดงความคิดเห็น 💕


เมื่อโตขึ้นเด็ก ๆ จะมีความเป็นตัวเองมากขึ้น และมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตัวเองมากขึ้น การฝึกให้เด็กมีความกล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในสิ่งที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นสิ่งที่ดี และที่สำคัญไปกว่านั้นคือความกล้าที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองรวมไปถึงความคิดยืดหยุ่น จะพัฒนาได้ตั้งแต่วัยอนุบาล จากความอยากรู้อยากลอง การลองผิดลองถูก การยับยั้งชั่งใจ การที่ได้ฝึกทักษะต่าง ๆ ส่งผลให้เด็กมีความกล้าที่จะคิด กล้าที่จะลงมือทำ กล้าที่จะแสดงความคิดเห็นในมุมมองของตัวเอง และยอมรับความคิดเห็นในมุมมองของผู้อื่นมากขึ้นค่ะ 

 

 

พัฒนา EQ : กล้ายอมรับความผิดพลาดของตัวเอง 💕

 

ขั้นตอนนี้สำคัญมาก ๆ ที่หล่อหลอมการเติบโตของเด็ก ๆ ในแต่ละช่วงวัย เพราะเมื่อเด็กมีประสบการณ์ และอารมณ์ที่ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลให้เกิดพฤติกรรมเลียนแบบได้ หากเด็กที่สามารถยับยั้ง หรือแยกแยะสิ่งต่าง ๆ ได้แข็งแรงมากพอ เมื่อเกิดพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม บางคนเลือกที่จะเดินหนี บางคนเลือกที่จะตอบโต้ด้วยความรุนแรง บางคนเลือกที่จะพูดเบี่ยงเบนประเด็น หรือพูดคำโกหก ซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้เกิดจากพัฒนาการทางด้านสติปัญญา ประสบการณ์ที่เด็ก ๆ ได้เจอ และการเลี้ยงดูด้วยเช่นกัน

 

 

เราจะทำอย่างไรให้เด็กกล้ายอมรับความผิดพลาดของตัวเองเพื่อพัฒนาทักษะความฉลาดทางอารมณ์ (EQ)

 
1. รับฟังอย่างไม่ตัดสิน


2. โอบกอดอย่างปลอบโยน


3. พูดคุยอย่างเข้าใจ


ซึ่งเป็นหลักการที่จะช่วยเสริมสร้างและพัฒนาทักษะทางด้านการจัดการอารมณ์ ควบคุมอารมณ์ และรับมือกับอารมณ์ต่าง ๆ ได้ดีมากขึ้น

 

 

 

 

BrainFit เชื่อว่าหากเด็กมีทักษะทางสมองที่แข็งแรงจะเข้าใจอารมณ์ต่าง ๆ ของตัวเองได้ดีมากขึ้น และหากได้รับ

กำลังใจและคำปลอบโยนที่จริงใจ เด็ก ๆ จะมีวิธีรับมือกับอารมณ์ของตัวเองได้อย่างเหมาะสมแน่นอนค่ะ

 

 

สนใจติดต่อหรือปรึกษาคอร์สเรียนฝึกพัฒนาการทางด้านต่าง ๆ เพื่อเพิ่มพื้นฐานเตรียมพร้อมให้ลูกรัก ทั้งในด้านวิชาการและชีวิตประจำวัน 

 

ติดต่อได้ที่นี่เลยค่ะ!
 

 

เพิ่มเพื่อน

LINE: @brainfit_th 

จันทร์ อังคาร พุธ เสาร์ และ อาทิตย์  

02-656-9938 / 02-656-9939 02-656-9915

วันพฤหัสบดี-วันศุกร์  091-774-3769

 

Contact Us

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย

BrainFit Studio Thailand ชั้น 2, อาคารเพลินจิตเซ็นเตอร์,
สุขุมวิทซอย 2, กทม. 10110BTS สถานีเพลินจิต ทางออก 4