BrainFit Junior Programme

 

Be the first to give your child a Fit Brain today!

BrainFit® Junior มีเป้าหมายเพื่อสร้างความฉลาดและฝึกสมองในวัยเด็กอายุตั้งแต่ 3-6 ปี เพื่อสร้างพื้นฐานในการเรียนรู้ทางด้านพัฒนาการสมองแบบรอบด้าน Whole Brain Training

การเรียนในแต่ละครั้งใช้เวลา 80 นาที โดยเนื้อหาในการเรียน จะฝึกผ่านกิจกรรมที่จะช่วยเสริมสร้างทักษะรอบด้านของสมองให้แข็งแรง ช่วยให้พร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ ซึ่งน้องๆจะมีส่วนร่วมกับทุกๆกิจกรรมอย่างสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียน

โปรแกรมของเราถูกออกแบบมาเป็นพิเศษเพื่อสร้างความแข็งแรงให้สมอง โดยเน้นพัฒนา 5 ทักษะหลัก

  1. การประมวลผลทางด้านการฟัง เช่น การจดจำคำสั่ง ฟังไม่ตกหล่น การจัดเรียงลำดับข้อมูลที่ได้จากการฟังอย่างเป็นระบบ การตีความหมายของสิ่งที่ได้ยินอย่างถูกต้องแม่นยำ 
  2. การประมวลผลทางด้านการมอง เช่น การทำงานประสานกันระหว่างมือและสายตา การเข้าใจและตีความหมายจากสิ่งที่เห็น ไหวพริบปฏิภาณในการเรียนรู้สิ่งใหม่ 
  3. ระบบกล้ามเนื้อและประสาทสัมผัส เช่น การควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายทั้งกล้ามเนื้อมัดเล็กและมัดใหญ่ การทรงตัว ฝึกการจับดินสออย่างถูกวิธี การรับรู้สัมผัสจากสิ่งแวดล้อม และการปรับสมดุลของประสาทสัมผัส เพื่อให้ทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
  4. สมาธิและความจำ ในเด็กเล็กสมาธิและความจำจะมีความแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับช่วงวัยและพื้นฐานทักษะต่าง ๆ การฝึกจะช่วยเรื่องสมาธิ การจดจ่อรอคอยอย่างค่อยเป็นค่อยไป ไม่เพียงเท่านั้น ยังช่วยเรื่องของ Problem solving ตามวัยของน้อง ๆ อีกด้วย เพื่อให้เกิดพื้นฐานการคิดอย่างมีเหตุผลในอนาคต  
  5. อารมณ์และการเข้าสังคม น้อง ๆ จะได้เรียนรู้การเข้าใจอารมณ์และวิธีจัดการอารมณ์ต่าง ๆ ของตนเอง และการปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่นอย่างเหมาะสม เสริมสร้าง EQ ให้สมวัย 

 

เปิดรับสมัครแล้ว พร้อมโปรโมชั่นพิเศษ!!!

สนใจรับข้อมูลเพิ่มเติม 

ติดต่อโทร 02-656-9938-9 / 02-656-9915

LINE: @brainfit_th 

 

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย