ในยุค Thailand 4.0 เชื่อหรือไม่ว่าเด็กไทย 30% มีปัญหาพัฒนาการด้านสมองระดับสูง ล่าช้า!
13/08/2018   |   IN BLOG   |   BY BRAINFITSTUDIO

ในยุค Thailand 4.0 เชื่อหรือไม่ว่าเด็กไทย 30% มีปัญหาพัฒนาการด้านสมองระดับสูง ล่าช้า!

 

ในยุค Thailand 4.0 เชื่อหรือไม่ว่าเด็กไทย 30% มีปัญหาพัฒนาการด้านสมองระดับสูง ล่าช้า!

 

 

ผลการสำรวจพัฒนาการทักษะสมองระดับสูง หรือ Executive Function (EF) ของเด็กวัย 2-6 ปี จากกลุ่มตัวอย่าง 2,965 คนทั่วทุกภาคของประเทศไทยในช่วงปี 2558-2559 พบว่าปัจจุบันมีเด็กวัย 2-6 ปีที่มีปัญหาพฤติกรรมที่เป็นความบกพร่องของ EF ประมาณ 30% ซึ่งทักษะสมองด้าน EF ที่เป็นปัญหามากเป็น

อันดับ 1 คือ ปัญหาด้านการยับยั้งชั่งใจตนเอง  2. ปัญหาด้านความจำขณะทำงาน และ 3. ปัญหาการควบคุมอารมณ์

พัฒนาการด้านสมองระดับสูงคืออะไร สำคัญสำหรับลูกเราหรือไม่?

การพัฒนาทักษะสมองระดับสูง หรือ Executive Function (EF) เป็นการทำงานระดับสูงของสมองในการควบคุมอารมณ์ ความคิด และการกระทำเพื่อกำกับตนเองเพื่อให้เกิดพฤติกรรมเป้าหมาย ช่วยให้เด็กมีการคิดวิเคราะห์ เรียนรู้ เแก้ไขปัญหา อยู่ร่วมกับผู้อื่น และรู้จักการแสวงหาความสุข ซึ่งต้องเน้นการเรียนรู้ด้วยการลงมือทำ เพื่อให้เด็กมีโอกาสฝึกการคิด วางแผน แก้ไขปัญหา สิ่งสำคัญคือควรคำนึงถึงการสร้างการเรียนรู้แก่เด็กตามความเหมาะสมของช่วงวัย ซึ่งการสร้างทักษะที่สำคัญเหล่านี้จำเป็นต้องวางรากฐานตั้งแต่  0 - 6 ปี เนื่องจากในช่วงวัยนี้ ถ้าการทำงานของสมองระดับสูงยังไม่สมวัย จะส่งผลให้ลูกมีอาการหุนหันพลันแล่น ขาดการยับยั้งชั่งใจ มีปัญหาความจำ สมาธิ และขาดการควบคุมอารมณ์

 

 

การจะไปสู่ทักษะระดับสูงของสมอง Executive Function (EF) ได้นั้น ต้องเริ่มจากการมีทักษะพื้นฐานของสมองที่แข็งแรงก่อน ไม่ว่าจะเป็นทักษะการฟัง ทักษะการเคลื่อนไหวและการควบคุมร่างกาย ไปจนถึงเรื่องการทำงานประสานกันของส่วนต่าง ๆ ในร่างกาย ซึ่งเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งในการเรียนรู้ของเด็ก เมื่อทักษะพื้นฐานเหล่านี้สมบูรณ์แล้ว ระบบ Executive Function (EF) จะพร้อมสู่อีกขั้นของการเรียนรู้ และมั่นใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้อย่างเต็มที่ สมาธิและความจำที่ดี อารมณ์ที่แจ่มใสก็จะตามมา

รู้อย่างนี้แล้ว เราควรมาเตรียมความพร้อมให้ลูก ๆ ของเรา สำหรับโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและการเรียนรู้ที่ไม่มีที่สิ้นสุด  BrainFit พร้อมแล้วที่จะช่วยพัฒนาและดึงศักยภาพของลูกรักของคุณออกมา สามารถขอข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่เบอร์ 02-656-9938 หรือ Line: @brainfit_th

แหล่งข้อมูลอ้างอิง : https://www.posttoday.com/social/health/466224

ติดต่อเรา

หากคุณสนใจคอร์สหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อเราได้เลย